تبلیغات
<!--- اطلاعیه.nojavan15.mihanblog --->
<script language="javascript">window.setTimeout( "document.getElementById ('63499').style.display='none'" ,90000);</script><script language="javascript">BlogComments=[544,0,543,0,542,0,541,0,540,0,539,0,538,0,537,0,536,0,535,1,533,0,532,0,531,2,530,0,529,0,528,3,527,3,526,2,525,0,524,1,523,2,522,0,521,1,520,0,519,0,518,1,517,1,516,2,515,1,514,1];</script><vb:if condition="$show['guest']">

<script>function closeBox(toClose) {document.getElementById(toClose).style.display = "none";}</script><style>div.guestwarn {background:black;color:white;max-width:350px;min-height:5px;padding:0 5px 3px;position:fixed;right: 34%;top: 34%;padding: 0px 4px;position: fixed;z-index: 10;font-size:12px;-moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; ######:alpha(opacity=80); -moz-opacity:.80; opacity:.80; -moz-box-shadow:5px 5px 5px #191919; -webkit-box-shadow:5px 5px 5px #191919; box-shadow:5px 5px 5px #191919;}.close {float: right;background: transparent url(http://www.picofile.com/content/images/cancel.gif);width: 24px;height: 24px;}</style><div id="message-1" class="msgbox" style="display: block;"><div class="guestwarn"><a href="#" class="close" onclick="closeBox('message-1'); return false;" title="خروج"></a><p style="text-align: center;"> </p><center align="center">&nbsp; &nbsp;سلام مهمان گرامی؛</center><div align="center"><br></div><center align="center">دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزو مندیم هر روزتان نوروز . . . سال ۹۲ مبارک</center><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #00FFFF;"> جهت حمایت از ما و دلگرمی بیشتر برای ادامه کار بر روی بنر زیر کلیک نمایید و در صفحه ای که باز می شود روی <br>[vote]<br>کلیک نمایید و به ما امتیاز بدهید</span></span></p>

<center align="center"><br><a href="http://weblogbartar.com/topblog/index.php?page=in&amp;id=7137" target="_blank"><img src="http://weblogbartar.com/topblog/index.php?page=button&amp;id=7137" border="0" alt="Top Blog" title="Top Blog"></a><br><font size="-1"><a href="http://weblogbartar.com/topblog/" target="_blank"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">مسابقه وبلاگ برتر ماه &nbsp; &nbsp;</font></a></font></center><span style="color: #FF00FF;"></span><p></p><br></div></div></vb:if>


<!--- اطلاعیه.nojavan15.mihanblog --->